Yhdistyksen taustaa

Viime vuodet ovat tarjonneet suomalaiselle yhteiskunnalle paljon aineellista hyvinvointia, jonka pohjana on toimiva koulutus ja nuorten sijoittuminen yhteiskuntaan. Hyvinvointiyhteiskunnassa toiset ovat kuitenkin jäämässä vähemmälle ja eivätkä he pysty selviytymään omin avuin. Heikoimmassa asemassa tällä hetkellä ovat lapset ja nuoret. On syytä miettiä, kuka hoitaa ja kasvattaa, jos isä tai äiti ei kykene tähän tehtävään. Lastensuojelutyöllä on tärkeä ja merkittävä rooli.

 

Perhekotikenttä on tällä hetkellä kirjava ja lastensuojelun alalla on hyvin monenlaisia toimijoita. Perhekotityö on raskainta lastensuojelutyötä. Vastuullisesti hoidetun perhekotityön motiivina voi olla vain ja ainoastaan pyyteetön halu tehdä lastensuojelu- ja kasvatustyötä. Valitettavasti tällainen perhekotitoiminnan perusajatus ei ole enää kaikille alalla toimiville ja sinne pyrkiville selvää, vaan koko perhekotityö on saanut ikävän leiman rahastamisesta.

 

Perhekotityön kehittäminen vaatii erilaisia toimijoita. Valtiovalta pyrkii ohjaamaan toimialuetta lainsäädännön kautta ja sijoittajakunnat tekevät päätöksensä omien periaatteidensa perusteella. Ikävä kyllä monessa kunnassa täällä hetkellä ainoastaan raha sanelee lasten ja nuorten sijoituspaikan, ei hoidon ja kasvatuksen laatu. Kilpailuttaminen on päivän sana.