Luja ry

 

VUOSIKOKOUS

 

Aika: Perjantai 14.8.2020 klo 15.00

Paikka: Ravintola Nallikari, Nallikarinranta 15, 90510 Oulu

Läsnä: Kari-Pekka Tuhkala, Eeva Honkanen, Esa Honkanen, Marko Remahl, Petri Tyynelä, Jaakko Luukkonen, henkilöjäsen, Tuula Markkula, entinen Luja ry:n hallituksen jäsen, nykyinen henkilöjäsen.

 

Pöytäkirja

 

 

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari-Pekka Tuhkala avasi kokouksen klo 15.30.

 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Kari-Pekka Tuhkala, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuula Markkula ja Eeva Honkanen.

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta oli ilmoitettu sähköpostitse ja Luja ry:n kotisivuilla toukokuusta 2020 alkaen.

 

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

 

5. Tilinpäätös 1.1.2019 – 31.12.2019, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

Kuultiin tilinpäätös 1.1.2019 – 31.12.2019, toimintakertomus sekä tilintarkastajan lausunto.

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2020. Jäsenmaksut vahvistettiin siten, että henkilöjäsenien jäsenmaksuksi päätettiin 60 €/vuosi ja yhteisöjäsenien jäsenmaksuksi 600 €/vuosi.

 

 

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Remahl. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi (4) valittiin Kari-Pekka Tuhkala (varapuheenjohtaja ja sihteeri), Auli Siekkinen, Tapio Siekkinen, Petri Tyynelä. Hallituksen varajäseniksi (2) valittiin Eeva Honkanen ja Esa Honkanen.

 

 

9. Tilintarkastajien (toiminnantarkastajien) (2) ja heidän varamiestensä (2) valinta

Tilintarkastajaksi (toiminnantarkastajaksi) valittiin KHT Olavi Virtanen ja varamieheksi HTM Soili Raive-Annanolli.

 

 

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kari-Pekka Tuhkala päätti kokouksen klo 16.50.