Luja ry

 

VUOSIKOKOUS

 

Aika: Perjantai 25.4.2014 klo 15.00

Paikka: Sokeri-Jussin Kievari, Pikisaarentie 2, 90100 Oulu

Läsnä: Auli Siekkinen, Tapio Siekkinen, Eeva Honkanen, Esa Honkanen, Anne Niemelä, Tuula Markkula, Pertti Markkula, Kari-Pekka Tuhkala

 

Pöytäkirja

 

1. Kokouksen avaus

Luja ry:n puheenjohtaja Kari-Pekka Tuhkala avasi kokouksen klo 15.25.

 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Kari-Pekka Tuhkala. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Niemelä ja Tuula Markkula.

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

 

5. Tilinpäätös 1.1.2013 – 31.12.2013, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

Kuultiin tilinpäätös 1.1.2013 – 31.12.2013 sekä tilintarkastajan lausunto.

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2014. Jäsenmaksut vahvistettiin siten, että henkilöjäsenien jäsenmaksuksi päätettiin 60 €/vuosi ja yhteisöjäsenien jäsenmaksuksi 600 €/vuosi.

 

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari-Pekka Tuhkala. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi (5) valittiin Esa Honkanen, Tapio Siekkinen, Pertti Markkula, Tuula Markkula ja Helena Häkkilä. Varajäseniksi (2) valittiin Eeva Honkanen ja Auli Siekkinen.

 

9. Tilintarkastajan (toiminnantarkastajan) (1) ja hänen varamiehensä (1) valinta

Tilintarkastajaksi (toiminnantarkastajaksi) valittiin HTM Matti Myllylä ja varamieheksi HTM Timo Paakinaho.

 

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kari-Pekka Tuhkala päätti kokouksen klo 15.45.

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi