TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Luja ry

 

• yhdistyksen toimintaan on saatava uusia, nuoria ja innokkaita toimijoita sijaishuollon piiristä

 

• pyritään pitämään entiset jäsenet yhdistyksessä

o hankitaan uusia jäseniä mahdollisuuksien mukaan

 

• seminaarin suunnitteleminen

o järjestetään seminaari vuonna 2019, jos tekijöitä riittää ja polttava aihe seminaarille löytyy

 

• yhdistys seuraa ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita lastensuojelun tiimoilta ja ottaa niihin kantaa tarvittaessa

 

• yhdistys tiedottaa jäsenistöään mm. alaa koskevien puheenaiheiden, lakimuutosten ja kilpailutustenkin osalta

 

• yhdistys vaikuttaa valtakunnallisesti sijaishuollon kehittämiseksi mm. Lastensuojelun Keskusliiton sekä valtiovallan kautta

 

• yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisille lastensuojelu-tai sijaishuollonpäiville esittelypisteineen

 

• LUJA- cup sählyturnaus järjestetään talvella 2019 (9.2.2019 Himaharju)

 

• pikkujouluruokailu järjestetään jäsenille marras-joulukuussa 2019

 

• kotisivuja kehitetään yhteistyössä Studio Valoaho/Petri Valoahon kanssa (blogi, twitter???)

 

• hankitaan jäsenistöön asiantuntijahenkilöitä toiminnan kompetenssin lisäämiseksi

 

• yhdistys jakaa tarvittaessa apurahoja esim. alan tutkimustyöhön ja osallistuu lasten nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen erilaisten avustusten myötä

 

• kiinnitetään huomiota lasten ja nuorten hyvinvointiin ja vaikutetaan heitä koskeviin asioihin

 

• yhdistys tukee kaikin tavoin sijaishuollossa toimivia yhteisöjä ja toimijoita ja kehittää osaltaan alan työturvallisuutta