TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Luja ry

 

pyritään saamaan lisää laadukkaita yhteisöjäseniä aktivoimalla toimintaa ja näkyvyyttä sekä käymällä avointa keskustelua alan haastavissa kysymyksissä

 

aloitetaan perinteisen talviseminaarin suunnitteleminen, ideariihet

talviseminaari järjestetään helmikuussa 2015

esim. ”Lastensuojelun toimijoiden ja psykiatrian työntekijöiden kohtaaminen”

 

yhdistys seuraa ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita lastensuojelun tiimoilta ja ottaa niihin kantaa

 

yhdistys tiedottaa jäsenistöään aktiivisesti mm. alaa koskevien puheenaiheiden, lakimuutosten ja kilpailutusten osalta

 

yhdistys pyrkii vaikuttamaan valtakunnallisesti sijaishuollon kehittämiseksi mm. Lastensuojelun keskusliiton sekä valtiovallan kautta

 

yhdistys osallistuu valtakunnallisille lastensuojelupäiville esittelypisteineen

 

LUJA- cup sählyturnaus järjestetään vuoden 2014 aikana

 

pikkujouluruokailu jäsenille marras-joulukuussa 2014

 

kotisivujen kehittäminen yhteistyössä Studio Valoaho/Petri Valoahon kanssa

 

hankitaan asiantuntijahenkilöitä toiminnan uskottavuuden ja kompetenssin lisäämiseksi

 

kartoitetaan toiminnanjohtajan tarvetta yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi

 

kartoitetaan erilaisia apurahamahdollisuuksia toiminnanjohtajan palkkaamiseksi

 

YHDISTYS AJAA KAIKIN TAVOIN LASTEN SEKÄ OMAN JÄSENISTÖNSÄ ETUJA

Paluu asiakirjat