Lujaa perustamassa 30.1.2004 Lamujärvellä

 

 

Tarpeesta tehdä hyvää ja saada hyvää aikaan. Tarpeesta auttaa pienimpiä, niitä jotka eniten apua tarvitsevat. Lapset ja nuoret, siinä on tulevaisuutemme. Näistä aineksista syntyi Luja; Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten yhdistys.

 

Kaikki ei alkanut perustamisesta. Ajatus ja tarve oli kypsynyt pitkän aikaa. Yhteiskunnan kasvava hätä, huostaanottojen lisääntyminen ja lieveilmiöt, pahimpana perhekotien ja lastensuojelutyön muuttuminen tavaksi tehdä rahaa, saivat aikaan keskustelua ja syviä ajatuksia. Mitä hyvää voisimme tehdä ja miten epätervettä kehitystä voitaisiin estää.

 

Myös perhekotien turvallisuuteen liittyvät asiat, perhekotiyrittäjien ja perhekotityöntekijöiden jaksamiseen kuuluvat kysymykset ovat olleet asioita, joihin ei ole paljon aiemmin kiinnitetty huomiota. Perhekoti-ihmiset ovat myös jääneet pääsääntöisesti julkisen kiitoksen ulkopuolelle. Heitä on mahdollisesti huomioitu ansioituneina yrittäjinä, mutta ei arvostettuina lastensuojelualan ammattilaisina.

 

Tammikuun 30. päivänä 2004 joukko asiasta kiinnostuneita ja pääasian osalta samanhenkisiä ihmisiä kokoontui Ojantakasen perhekodin mökille Lamujärvelle. Ilmassa oli odotuksen, suuren sellaisen tuntua. Historiallisessa tilaisuudessa Lujaa olivat perustamassa Kari ja Terttu Röntynen, Erkki ja Leena Väisänen, Juha ja Sirpa Ronkainen, Tapio ja Auli Siekkinen, Juhani Kaimio, Kari Eriksson, Jaana Korva, Sirpa Kansanaho, Jori R. Rissanen ja Lujan tuleva puheenjohtaja Tuomo Vilppola. Paikalla olleet perustajat olivat saaneet kukin taholtaan evästystä ja hyviä neuvoja siitä, millaiseksi tuleva yhdistys tulisi muodostaa.

 

Keskustelua käytiin alustavien sääntöjen perusteella, välillä kiivaastikin. Vaikka ydinajatus oli selvä, säännöt ja perusasiat käytiin tarkasti läpi. Lastensuojelun ja nuorisotyön välillä käytiin ehkä kiivain kamppailu. Loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että lastensuojelutyö laajassa merkityksessä pitää sisällään paljon ja antaa mahdollisuuksia monenlaiseen auttamiseen.

 

Perhekotien kaikkinaisen hyvinvoinnin parantaminen, suomalaisen lastensuojelutyön edistäminen kaikilla eri alueilla, lastensuojelun toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja lasten ja nuorten edun ajaminen olivat kokouksessa esille nousseita pääaiheita. Tärkeitä ja painavia asioita kaikki.

 

Illan vanhetessa yksimielisyys oli saavutettu. Yhdistys, sen perusteet ja esitys säännöiksi olivat valmiit. Siirryimme nauttimaan retki-illallista pihalla olevaan kotaan. Pakkasen paukkuessa ja revontulten valossa sai alkunsa Luja, Lamujärvellä 30.1.2004.

 

Tämä kaikki on jo historiaa. Säännöt on hyväksytty virallisesti ja Luja on rekisteröity. Lujan perusajatukset ovat saaneet kannatusta ja Luja paljon uusia jäseniä. Suomalainen lastensuojelutyö on saanut oman etujärjestönsä.