Yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten yhdistyksen Luja:ry:n kymmenvuotisjuhlaseminaari "Halpa lapsuus, kallis aikuisuus 10.02.2014 Oulun Pohtossa

Luja ry:n puheenjohtaja K.P. Tuhkala

Luja ry:n puheenjohtaja K.P. Tuhkala lausui seminaarin avaussanat sekä loi kattavan katsauksen yhdistyksen kymmenvuotishistoriaan.

LSKL:n toiminnanjohtaja Seppo Sauro sekä Luja ry:n puheenjohtaja K.P. Tuhkala jakoivat kunniakirjat sekä kukat läsnä olleille yhdistyksen perustajajäsenille; psykiatri Erkki Väisänen, LT Leena Väisänen, perheterapeutti, työnohjaaja Sirpa Ronkainen, kehitysjohtaja Auli Siekkinen, toiminnanjohtaja Tapio Siekkinen. Tämän lisäksi kunniakirjat toimitetaan seuraaville perustajajäsenille; KT Tuomo Vilppola, AA Kari Eriksson, johtaja Sirpa Kansanaho, ohjaaja Jaana Korva,  Juhani Kaimio, toiminnanjohtaja Terttu Röntynen ja kasvatusjohtaja Kari Röntynen.

Kansanedustaja Ville Vähämäki toi seminaariin valtiovallan tervehdyksen. Hän kertoi omista havainnoistaan, kuinka merkittävää on työnteko sekä luotto omaan tekemiseen. Ville puhui syväjohtamisesta, jossa luotto on ensisijainen ja sen jälkeen tulee motivointi. Oman mallin näyttäminen nuorelle työnteossa on keskeistä sekä nuoren itseluottamuksen kasvu tapahtuu työnteon kautta.

LSKL:n toiminnanjohtaja Seppo Sauro pohti lastensuojelun suuntaa sekä visioi tulevaisuutta. Hänen mielestään olemme risteyskohdassa; on paljon selvityksiä, komiteoita, toimikuntia eli tietoa on enemmän kuin koskaan. Toivottavasti tulee myös päätöksiä, aloite lastensuojelulain muuttamiseksi. Sosiaalinen media (some) on neljäs mahti, kunnat ja valtiovalta ovat avuttomia somessa. Sepon mielestä asiakkaiden äänen pitäisi kuulua lastensuojelun kehittämisessä, lapset ovat subjekteja. Tällä hetkellä panostetaan 80% rahaa korjaavaan työhön, painotuksen pitäisi muuttua ehkäisevään työhön, milloin? Seppo puhui myös ”vahvuuden verkostosta” ja kehoitti Lujaa tulemaan siihen mukaan. Mikä on vaikuttavaa? Mitä kunta ostaa? Koulutus on vaikuttavinta, hinnalla millä hyvänsä. Koulutus korreloi selviytymiseen. Sijaishuollon yksiköt lisääntyivät 20 vuodessa n. sadasta n. kuuteen sataan. Laskusuhdanne on alkanut; perustajat vanhenevat, tulee laajempia kuvioita; konserneja, yhteenliittymiä, vaaditaan erityisosaamista ja erikoistumista, perhehoitoa.  Pienet yritykset putoavat tai liittyvät yhteen, tulee uusia toimijoita, kaupallisia yrityksiä, yhteiset standardit, laatu. Pitkä historia = kilpailuvaltti, pitäisi käyttää hyväksi osaamista ja kokemusta. Yhteistyö- ja järjestökenttä muuttuvat; Luja voisi toimia kattojärjestönä. Lasten oikeudet vahvistuvat sijaishuollossa. Humanistinen lastensuojelu.

Kansanedustaja Ville Vähämäki

THL:n kehittämispäällikkö Juha Fränti, Oulu. Huostaanoto ovat nousseet v 1991-2012 eniten 16-17 vuotiaiden osalta. V 2012 oli sijoitettuna 17830 lasta, kasvua 1,6%. Laitos- ja perhehoidon kustannukset 619 m€ 3,2% sos.- ja terveystoimen kustannuksista. V 2006-2010 lastensuojelun laitoshoidon kustannukset nousseet 43% ja avohuollon kustannukset vähentyneet 10% . Varhaiskasvatus ja koulutus kustantavat 75% sekä sosiaali- ja terveyspalvelut 19% kuntien menoista. Kunnat ovat käyttäneet 2000-luvulla alaikäisten MTT-palveluihin enemmän rahaa kuin kouluterveydenhuoltoon tai kasvatus- ja neuvolapalveluihin. Lääkehoito on kymmenkertaistunut v 2000-2005, vaikka opettajat ja vanhemmat sanovat, että nuorten oireet eivät ole lisääntyneet ?!? Milloin lapsi hyötyisi eniten palveluista? Mitä varhemmin lapsi saa apua ja tukea sitä vaikuttavampia ja kustannustehokkaampia toimenpiteet ovat. Pitäisi tehdä sosiaalisesti kestäviä investointeja, nyt ne kohdistuvat hyvässä asemissa oleviin perheisiin. Jos toimenpiteet tehdään ennen kouluikää niin ne kohdistuvat paremmin kaikkiin = sosiaalisesti oikein.

LSKL:n toiminnanjohtaja Seppo Sauro

THL:n kehittämispäällikkö Juha Fränti,

Oulu

OTT Eva Gottberg

OTT Eva Gottberg pohti somen ja median vastuuta sekä sitä, että viranomaiset eivät voi ottaa aina osaa keskusteluun salassapitovelvoitteen takia. Somen voi jättää omaan arvoonsa, enempi Eva oli huolissaan sen vaikutuksista kasvatuksellisesti lapsiin ja nuoriin. Eva näkee problematiikkaa siinä, että sosiaalitoimi on sijoittaja, maksaja ja valvoja, mikä ei ole juridisesti OK. Kilpailutuksessa pitäisi olla omat standardit siitä, että mitä kilpailutetaan. Sijaisperheitä tarvitaan, mutta niin myös laitoksia ja huostaanottoja. Tarvitaan myös kotipalveluja, joiden tilalla on nyt perhetyö, joka on psykologista, ei konkreettista auttamista perheen arjessa. Lasten kuuleminen on hyvä asia, mielipide on hyvä asia, mutta se ei tarkoita päätäntävallan siirtämistä lapselle. Valta on vanhemmilla ja viranomaisilla. Vastuun rajat on oltava, jos vanhemmat eivät kanna vastuuta, on se jonkun muun tehtävä, ei lapsen. Vanhemmuus on hukassa, jos kolmevuotiaan kanssa pitää neuvotella.

Muusikko, entinen perhekoti-isä Timo Rautiainen viihdytti seminaariväkeä musisoinnillaan sekä menneisyyden muisteloillaan.

Seminaaripäivän päätti paneelikeskustelu. Käytössä oli myös ”Harmitustuoli”, johon menevä istuja sai esittää mielipiteitään; kritiikkiä tai kiitoksia erinäisistä asioista.

Katso videokooste seminaarista, kesto 30 min.