LUJA RY

Hallituksen kokous

 

Aika:  Pe 29.8.2014 klo 13.00

Paikka:  Kursuntie 12, Muhos

Läsnä: Pertti Markkula, Auli Siekkinen, Tapio Siekkinen, Helena Häkkilä, Eeva Honkanen, Esa Honkanen, Kari-Pekka Tuhkala

 

Pöytäkirja

 

1§ Kokouksen avaus

 Puheenjohtaja KP Tuhkala avasi kokouksen klo 13.15.

 

2§ Kokouksen päätösvaltaisuus

 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3§ Sihteerin ja ääntenlaskijoiden/pöytäkirjantarkastajien valinta

Sihteeriksi valittiin KP Tuhkala, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Helena Häkkilä ja Pertti Markkula.

 

4§ Hallituksen kokoonpano ja järjestäytyminen: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenet ja varajäsenet

Puheenjohtajana jatkaa KP Tuhkala, varapuheenjohtajana Esa Honkanen. Hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Pertti Markkula (Lujan sihteeri), Tapio Siekkinen, Helena Häkkilä, Esa Honkanen (vpj) ja Tuula Markkula. Varajäseniä ovat Eeva Honkanen ja Auli Siekkinen.

 

5§ Jäsentilanne

Lujalla on tällä hetkellä 16 yhteisöjäsentä, kunniajäseniä 6 ja henkilöjäseniä 10. Päätettiin, että Esa Honkanen toimii pari päivää kuukaudessa yhdistyksen toiminnanjohtajan tehtävissä. Tarkoitus on, että hän vierailee mahdollisuuksien mukaan eri perhekodeissa ja laitoksissa esitellen Lujan toimintaa. Tavoitteena on että yhdistys saisi uusia jäseniä. Hänelle maksetaan matkakorvaukset ja päivärahat. Helena Häkkilä hankkii Esa Honkaselle P-Suomen ja I-Suomen AVI:sta luettelot eri sijaishuollon toimijoista.

 

6§ Toimintasuunnitelman kertaaminen

Kerrattiin Lujan toimintasuunnitelma vuodelle 2014.

 

7§ Ajankohtaisia asioita

Todettiin, että Luja-Cup–salibandyturnaus järjestetään Siikajoella 1.11.2014. Asiasta tiedotetaan tarkemmin syyskuussa.

 

Lujan jäsenten pikkujouluruokailu järjestetään Oulussa ravintola Nallikarissa perjantaina 28.11.2014. Asiasta tiedotetaan lähemmin.

 

8§ Talviseminaari 2015

Lujan talviseminaari järjestetään perjantaina 13.2.2015 Oulun Pohtossa. Aihe on vielä avoin.

 

9§ Muut asiat

Talviseminaarin ideariihet aloitetaan Eeva ja Esa Honkasella perjantaina 12.9.2014. klo 13.00 alkaen osoitteessa Kursuntie 12, Muhos. Jäseniä toivotaan paikalle.

Lujan vuosikokouspöytäkirjat, hallituksen kokouspöytäkirjat, toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat laitetaan kotisivujen päivityksen yhteydessä syyskuun aikana kotisivuille näkyviin.

 

10§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja KP Tuhkala päätti kokouksen klo 14.45.

 

 

 

Paluu asiakirjat