Ajankohtaista

Kirjallinen kysymys KK 838/2020 vp

Kirjallinen kysymys lastensuojelussa esiintyvistä vakavista ongelmista

MarkoKilpikokym.

 

Eduskunnan puhemiehelle

 

Koulukodeissa ja muissa huostaanotettujen lasten sijoituspaikoissa on ajauduttu nopeasti syvään, huolestuttavaan kriisiin. Merkittävin syy tähän on lastensuojelulain tila ja siitä tehdyt tulkinnat. Tämän vuoksi näissä paikoissa toimivalla henkilöstöllä ei ole mahdollisuuksia ja toimivaltaa asettaa huostaanotetuille lapsille rajoja eikä käytännössä sääntöjäkään, joita heidän tulisi noudattaa. Yksi merkittävimmistä epäkohdista on se, että liikkumisvapautta ei voi enää rajoittaa.

 

Tilanne on johtanut siihen, että monet ongelmat ovat koulukodeissa ja muissa sijoituspaikoissa räjähtäneet käsiin, on merkittävää päihdeongelmaa ja huomattavaa väkivaltaisuutta ja jatkuvia karkaamistilanteita. Pelkästään Helsingin poliisin tietoon tulee vuodessa noin 900 karkaamistapausta sijoituspaikoista. Kaiken muun lisäksi muun muassa opetuksen järjestäminen on muodostunut hyvin haasteelliseksi. Erilaisten päihteiden käyttö on lisääntynyt arviolta jopa 90 %.

 

Asiaa kuvaa hyvin yhden koulukodin syyskuulta oleva, pelkästään kolmen vuorokauden tilasto: kahdeksan positiivista huumausaineseulaa, neljä ambulanssikäyntiä, kuusi poliisin käyntikertaa, kaksi ohjaajiin kohdistunutta väkivaltatilannetta ja laitoksen ulkopuolella tapahtuneita rikoksia, joista vakavimpana ryöstö.

 

Työnteko ei ole enää turvallista näissä laitoksissa, eivätkä työntekijät pysty keskittymään normaaliin vaativan osaston hoidolliseen työhönsä, kun väkivallan uhka on vahvasti läsnä. Työntekijöiden sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja yksiköillä on vaikeuksia työvoiman rekrytoinnissa. Ongelma koskee kaikkia koulukoteja.

 

Perusongelmana on se, että ei ole työkaluja, joilla rajoja ja sääntöjä voidaan asettaa, ei voida puuttua liikkumiseen, ei edes pelaamiseen, vaikka rajoittamisiin olisi selvät, lapsen etua noudattavat syyt. Tämä on hyvin akuutti, vakava ongelma, joka pitää saada nopeasti kuntoon, jotta kaikkien ymmärtämä lastensuojelun henki toteutuisi.

 

Nämä lapset ja nuoret tarvitsevat rajoja ja huolenpitoa. Nyt kumpikaan ei toteudu. Ainoastaan yksilönvapaus ja itsemääräämisoikeus toteutuvat, ja se ei ole lastensuojelulainhengen mukaista. Se ei turvaa lasten ja nuorten kehitystä eikä kasvua. Lastensuojelulaki on ikävä esimerkki siitä, kuinka voimme maalata itsemme lainsäädännöllisesti nurkkaan, eikä se ole enää kenenkään etu. Vallilassa 16-vuotias koulukotikarkuri tappoi 20-vuotiaan nuorukaisen 31.10.2020. Sama 16-vuotias yritti tappaa ihmisen myös Tampereella saman kuukauden alussa ryöstön yhteydessä. Tässä asiassa on kyse nuorista ihmisistä, mutta kyse on myös ihmishengistä. Se on ymmärrettävä.

 

Ponsiosa

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että koulukodeissa ja muissa huostaanotettujen lasten sijoituspaikoissa pystytään tarjoamaan lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevaa huolenpitoa sekä takaamaan työntekijöille turvallinen työympäristö?

 

Helsingissä 6.11.2020

MarkoKilpikok

SinuheWallinheimokok

 

Lastensuojelun tilaan tarvitaan parannuksia. Kansanedustaja Raimo Piiraisen kirjoitus Kalevassa 5.8.2020 Lue kirjoitus...

 

 

Yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten yhdistys LUJA ry.                                                                                                    23.3.2018

 

Kansanedustaja Ville Vähämäki

 

KUNTIEN JA HYVINVOINTIKUNTAYHTYMIEN YLLÄPITÄMIEN SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUJEN ULKOISTAMINEN

YKSITYISTEN PALVELUNTUOTTAJIEN TOTEUTETTVAKSI

 

Luja ry seuraa hyvin huolestuneena Suomessa alkanutta sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista

yksityisille palveluntuottajille. Viimeisimpänä esimerkkinä voidaan ottaa Lumijoen kunta Pohjois-

Pohjanmaalla. Lumijoki ulkoisti koko palvelujärjestelmänsä Terveystalolle. Puolangan kunta

Kainuussa teki näin jo vuosia sitten ulkoistaen omat palvelunsa Attendolle. Siikalatvakin on

ulkoistanut omat palvelunsa Mehiläiselle.

 

Luja ry. on huolissaan siitä, että kunnat ja hyvinvointikuntayhtymät maksavat palveluiden

tuottamisesta suomalaista veronmaksajien rahaa, joka pahimmassa tapauksessa kulkeutuu

ulkomaalaisten omistajien ja sijoittajien taskuun, ainakin osittain.

 

Luja ry. on myös huolissaan siitä, toteutuuko kuntalaisten hoito laadukkaalla tavalla. Koska

yksityiset, jopa monikansalliset palveluntuottajat ovat usein voittoa tavoittelevia pörssiyhtiöitä,

on vaarana se, että hoitoa tarvitseville kansalaisille tarjotaan hoitoa mahdollisimman pienillä

kustannuksilla. Kaikilla kansalaisilla ei ole varaa hankkia sellaisia vakuutuksia, jotka

turvaisivat heidän tarpeittensa mukaisen nopean ja riittävän hoidon.

 

Luja ry:n jäsenet ovat lastensuojelun sijaishuollon pitkäaikaisia ammattilaisia. Kunnissa

palveluiden ulkoistaminen on aiheuttanut nyt myös sen, että kyseiset kunnat ja kuntayhtymät ovat

velvoitettuja sijoittamaan lastensuojelun sijaishuoltoa tarvitsevia alle 18-vuotiaita nuoria

huostaan otettuina tai avohuollon tukitoimenpitein juuri näiden samaisten hoivaketjujen

ylläpitämiin lastensuojeluyksiköihin. On sanomattakin selvää, että hoivaketjut pyrkivät tekemään

toteuttamastaan sijaishuollosta ensisijaisesti tuottavaa liiketoimintaa omistajilleen. Lapsen etu

ei heidän järjestelmissään ole välttämättä ensimmäinen prioriteetti. Toisekseen väitämme, että

hoivaketjuilla ei ole riittävää kompetenssia eikä kokemusta sijaishuollon järjestämiseksi ja

ylläpitämiseksi. Ketjut ostavat yksityisiä toimijoita kovalla rahalla omiksi toiminnoikseen ja

resurssoivat yksiköiden toimintaa omistajien intressien mukaisesti.

 

Luja ry. toivoo, että valtiovalta ottaa sote-suunnitelmissaan ja keskusteluissaan huomioon myös

esittämämme näkökulman ja huolen sijaishuollon järjestämisestä ja sen tulevaisuudesta. Luja ry:n

toimijat ovat suomalaisia perheyrityksiä. Tällä tarkoitamme sitä, että kauttamme suomalainen raha

jää Suomeen ja palautuu suurelta osalta toiminnan ylläpitämisen kautta suomalaiseen yhteiskuntaan

työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme merkittäviä työllistäjiä alallamme.

 

 

LUJA ry.

 

Luja Ry:n asianajajana toimii AA Jani Vuoti. Jäsenet voivat ottaa häneen yhteyttä tarvittaessa. Jani antaa mielellään jäsenistölle konsultointia. Luja ry maksaa konsultoinnista syntyvät kohtuulliset korvaukset 150 euroon saakka per tapaus. Käytännössä tämä tarkoittaa muutamaa puhelinkonsultaatiota jonkin asian tiimoilta.

Asianajaja Jani Vuoti, AA, FM, sosionomi (AMK)

Asianajotoimisto Lapsiasiain Lakitalo Oy

Uusikatu 8 as 7

90100 Oulu

+358407502621

www.lapsilaki.fi